15ο Aluminum & Architectural constructions conference

Rapsomanikis Glass

rapsomanikis glassrapsomanikis glassrapsomanikis glassrapsomanikis glass

Το 15ο Συνέδριο «Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονικές Κατασκευές» – GREEN BUSINESS, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την ανάπτυξη της ποιότητας στις κατασκευές αλουμινίου, αλλά και της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ Αρχιτεκτόνων & Κατασκευαστών Αλουμινίου, διοργάνωσε τη 2η Έκθεση & Βραβεία «Αρχιτεκτονικών Έργων & Κατασκευών Αλουμινίου», στο Hyatt Regency Thessaloniki 4-6 Νοεμβριου 2022.

Στη 2η Έκθεση & Βραβεία συμμετείχαν 50 έργα, από ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις αλουμινίου & αρχιτεκτονικά γραφεία, που αφορούν υλοποιημένα έργα της τελευταίας 5ετίας, ανεξαρτήτως είδους, με εφαρμογή συστημάτων αλουμινίου στο κέλυφος, σε πορτοπαράθυρα ή ειδικές κατασκευές του κτηρίου. Παράλληλα, εκτέθηκαν 9 έργα εκτός συναγωνισμού.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης των βραβείων, κος Νίκος Βλαχάκης παρουσίασε τους στόχους και τις βασικές παραμέτρους του θεσμού και στη συνέχεια απονεμήθηκαν βραβεία σε 15 έργα.

  • Published on: 10 Aug 2023
Share:

Our Latest News

Stay in touch

ΕλληνικαEnglish

Do you like our Glass Works? GET A QUOTE